​Йохана Траянова (Johana Trayanova) – фотография на въображения и реалности

Йохана Траянова е български автор в областта на киното и фотографията. През 2016 г. защитава дипломна работа по Драматургия в Натфиз. Тя притежава…

Read More