Контакти

Изпрати ни съобщение

  [recaptcha]

  За контакт:

  Мениджър „Връзки с обществеността“ – Зорница Сепетчиева:

  tuksme.sepetchieva@gmail.com

  Админ:

  tuksmebg@gmail.com