Галерия „Арт Алея“

«Колко е дълга една алея? Толкова, колкото време човек броди из нейните скрити и show more

«Колко е дълга една алея? Толкова, колкото време човек броди из нейните скрити и видими разклонения. А в „Арт алея“ те са много!»
Елисавета Мусакова
/изкуствовед/

«Галерия Арт Алея се основаваше и изграждаше програмата си тогава, когато у нас критериите за ценност и за истинност бяха променлива величина. С професионализма си, тя се превърна в институция, в мярка и в авторитет, които спомогнаха изграждането именно на тези критерии.»

Димитър Грозданов
/изкуствовед/

„… за времето на своето съществуване АРТ АЛЕЯ твърдо намери мястото си на софийската художествена сцена. Без помпозен шум и без гръмки реклами тя се наложи в културното пространство на столицата с ясна позиция, с разбиране на процесите в съвременното изкуство и с осмислена подкрепа за тенденциите, които споделя. Сред множеството от галерии, които изникнаха през последните години, тя се отделя със своя физиономия и стил.“
Ружа Маринска
/изкуствовед/

Originally posted on 24.01.2018 @ 18:01

This business has no offers to display.

Create your rate

No ratings to display.

send us a message

    [recaptcha id:ko class:ko]