Контакти

Изпрати ни съобщение


За контакт:

Мениджър „Връзки с обществеността“ – Зорница Сепетчиева:

tuksme.sepetchieva@gmail.com

Админ:

tuksmebg@gmail.com